Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji

W dniach 22-25 listopada w Juracie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Szanowni Delegaci wybrali na kadencję 2022-2026 skład Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej, skład nadrzędnego organu kontrolnego związku Głównej Komisji Rewizyjnej oraz skład Komisji Etyki:

PREZYDIUM

Przewodnicząca
– kol. Bożena Cichorska – WZZ w Szczecinie
Wiceprzewodniczący:
– kol. Anna Kwasiborska – WZZ w Radomiu
– kol. Janusz Bochenek – WZZ w Opolu
– kol. Grażyna Tronkowska – WZZ w Katowicach
– kol. Łukasz Janiszewski – WZZ w Szczecinie
– kol. Edyta Olszewska – WZZ w Bydgoszczy
– kol. Joanna Rosińska – WZZ w Olsztynie

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca
– kol. Joanna Nadarzewska- WZZ w Bydgoszczy
Wiceprzewodniczący
– kol. Janusz Listowski – WZZ KSP w Warszawie
Sekretarz
– kol. Magda Woźniak – WZZ w Bydgoszczy
Członkowie
– kol. Karol Russ – WZZ w Opolu
– kol. Anna Kiraga – WZZ w Radomiu

KOMISJA ETYKI

Przewodnicząca
– kol. Iwona Wiśniewska – WZZ w Bydgoszczy
Wiceprzewodnicząca
-kol. Krystyna Maculewicz – WZZ w Gdańsku
Sekretarz
– kol. Joanna Jaworska – WZZ w Radomiu
Członkowie
– kol. Robert Sowiński – WZZ w Rzeszowie
– kol. Jolanta Potkańska – WZZ w Katowicach

Ponadto odbyło się spotkanie z Panią Poseł Magdaleną Sroką, której zaangażowanie, wrażliwość oraz otwartość na potrzeby pracowników Policji szczególnie doceniamy. Dziękujemy za spotkanie a przede wszystkim za słowa wsparcia oraz deklaracje dalszej walki o naszą grupę zawodową.

Podczas zjazdu podziękowaliśmy za pracę związkową ustępującym przewodniczącym:
– kol. Emilii Bołtruczek – była Przewodnicząca SZZ WSP Szczytno
– kol. Monice Kulawińskiej – była Przewodnicząca WZZ w Wałbrzychu

Szanowne koleżanki!
Wasz wkład w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji jest nie do przecenienia. Jesteśmy dumni z faktu,że szeregach Naszego związku byli tak oddani i wartościowi liderzy. Będziemy zaszczyceni móc dalej korzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia.

Pan dr Tomasz Szankin – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktu ze związkami zawodowymi przeprowadził szkolnie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego „Kształtowanie praw i obowiązków pracownika Policji”
Dziękujemy za przekazaną wiedzę. Liczymy na kolejne tak owocne spotkania.

Gratulujemy wszystkim wybranym oraz życzymy dużo siły i determinacji w pracy na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.