Poprawka nr 436 odrzucona !

W dniu dzisiejszym podczas 69 Posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostało przeprowadzone głosowanie nad poprawkami do Ustawy Budżetowej na rok 2023.

Poprawki, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych były głosowane łącznie.

W tym poprawka nr 436:
„Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości 1000 zł na jeden etat”.

Wszystkie poprawki głosami(link poniżej) :
– za 206
– przeciw 232
– wstrzymało się – 14
Zostały odrzucone przez Sejm RP.

Ustawa budżetowa na rok 2023 trafi teraz do Senatu RP. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia 2023r.

Kierujemy na ręce posłow partii Lewica Jan Szopiński Rafał Adamczyk Poseł Wiesław Szczepański Karolina Pawliczak bardzo ciepłe i serdeczne podziękowania za złożenie w/w poprawki, za interpelacje, wystąpienia
publiczne za sprawą których zwiększa się świadomość dot. trudnej sytuacji naszej grupy zawodowej.

 

 

Link do szczegółów głosowania