Posiedzenie Komisji MSWiA

W dniu 26.01.2023r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Tematem obrad była „Informacja Ministra Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie”

W posiedzeniu komisji z ramienia NSZZ Pracowników Policji uczestniczyła
– kol. Joanna Rosińska

Na posiedzeniu komisji została przedstawiona trudna sytuacja ekonomiczna pracowników Polska Policja jak również po raz kolejny zasygnalizowano brak unormowania statusu prawnego naszej grupy zawodowej.

Podjęto też temat dezyderatu, nad którym prace od 02.12.2021r. nie zostały rozpoczęte. Zgodnie z słowami Przewodzącego Komisji, dezyderat ma zostać zaktualizowany i ponownie wrócić pod obrady komisji.

Dziękujemy wszystkim posłom za okazane wsparcie!
Jan Szopiński
Magdalena Sroka
Tomasz Szymański
Tomasz Zimoch
Poseł Wiesław Szczepański

 

Poniżej zamieszczamy link do retransmisji z posiedzenia.

LINK