Jak kształtowały się podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku

Nie mogliśmy pominąć danych, które opublikował Główny Urząd Statyczny w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. 🔢

Nie mogliśmy ich nie zestawić z decyzjami, jakie podjął jeden z największych pracodawców – Państwo Polskie. 🇵🇱👎