Interweniujemy ! – w sprawie procesu ujednolicenia stanowisk Pracowników Policji

Przedmiotem spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w dniu 10 stycznia 2024 r., była sytuacja pracowników Policji, a jednym z tematów wiodących było uregulowanie podziału pracowników Policji na pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

Wnioskiem strony społecznej było włączenie wszystkich pracowników Policji nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania wykonujących zadania stricte administracyjne do służby cywilnej.

W celu zebrania powyższych danych Pani Renata Leoniak Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wystosowała zapytanie w dniu 15 stycznia 2024 r. pismem l.dz DPP-WSOPiSG.0372.1.2024.
do Komendy Głównej Policji, niestety pismo napotyka trudności w interpretacji przez stronę służbową np. wykazywane są wyłącznie pracownicy w zespołach, które składają się z pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz członków korpusu służby cywilnej. Dodatkowo brakuje w nim odniesienia do pracowników Szkół Policji oraz Akademii Policji w Szczytnie.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystosowaliśmy apel do #MSWIA o ponowne zebranie danych, również ze szkół Policji oraz Akademii Policji w Szczytnie, które będą w pełni odzwierciedlały zgłaszany przez stronę społeczną wniosek o uregulowanie podziału pracowników Policji na pracowników realizujących zadania stricte administracyjne oraz pracowników obsługi.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#mswia #nszzppdziała