BUDŻET NA 2024 ROK

Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ale jednocześnie zdecydował o skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego – nie powoduje to wstrzymania wejścia w życie tejże ustawy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tak zwanej ustawy okołobudżetowej.

„Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją” – czytamy w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692), podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

Stąd też, po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2024 wynagrodzenia pracowników Polska Policja zostaną podwyższone według zasad uzgodnionych ze związkami zawodowymi oraz w ramach przyznanych środków finansowych na ten cel.

Kwota podwyżki będzie uwzględniała wysokość już przyznanego wzrostu wynagrodzenia pracownikom, których wynagrodzenie miesięczne bez dodatku za staż pracy na dzień 1 stycznia 2024 r. nie osiągnęło wynagrodzenia minimalnego, określonego w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#pracownikPolicji

Zdjęcie: Przemysław Keler/KPRP