Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – 7 luty 2024 r.

W dniu 07 lutego 2024r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, którego tematem była m.in. informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stanie kadrowym w Policji.

W posiedzeniu komisji z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji uczestniczyły Wiceprzewodniczące KKW :
– kol. Anna Kwasiborska
– kol. Joanna Rosińska

W swoim wystąpieniu przedstawicielka NSZZPP uwypukliła, niestety nadal aktualne problemy pracowników Policji-niewidzialnego serca Naszej formacji m.in brak (proporcjonalnego do etatu policjantów) wzrostu stanu etatowego pracowników, katastrofalną sytuację finansową Naszej grupy zawodowej oraz niewystarczającą ilość środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w budżecie Policji na rok 2024.

Z inicjatywy Naszej organizacji Pan Poseł Tomasz Zimoch podczas omawiania kolejnego z punktu obrad komisji: Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2025 rok, w którym jako strona społeczna nie mogliśmy uczestniczyć, zasygnalizował potrzebę weryfikacji wniosków zawartych w Raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczący funkcjonowania służby cywilnej i służby zagranicznej.

Przypominamy : NIK w sposób krytyczny odniosła się do realizacji działań przez Szefa Służby Cywilnej, który m.in nie przygotował i nie przedstawił Radzie Ministrów kluczowego dokumentu dla s.c., czyli projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, wskutek tego zaniechania nie utworzono i nie zaplanowano w rezerwie budżetowej środków na modernizację s.c.
Wnioski płynące z raportu NIK  https://www.nik.gov.pl/…/sluzba-cywilna-i-sluzba…

Przedstawiciel NIK zapewnił,że podda ocenie przekazane przez Naszą organizację materiały.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani Maria Małgorzata Janyska – polityk, posłanka na Sejm RP Przewodniczącej Komisji ASW wystosowali zapewnienie, że problemy pracowników Policji będą przedmiotem kolejnych prac komisji.

Bardzo dziękujemy posłom Tomaszowi Zimochowi i Zbigniewowi Sosnowskiemu, którzy jako jedyni podczas posiedzenia komisji poruszyli problemy pracowników Policji. Dziękujemy Panom Posłom za zaangażowanie, wrażliwość i otwartość na potrzeby Naszej grupy zawodowej.

Link do transmisji obrad komisji : LINK

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#pracownikpolicji #mswia #komisjaasw
#nszzppdziała