Zniesienie karencji – akcja promocyjna PZU

Poniżej publikujemy treść komunikatu PZU Życie S.A. informującego o czasowym zniesienie karencji dla osób dotychczas nieubezpieczonych.

Szanowni Państwo
Pracownicy Policji i Funkcjonariusze,

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy dla Państwa akcję promocyjną polegającą na zniesieniu karencji w ubezpieczeniu na życie w ramach obowiązującego programu Policja.
Zniesienie okresów kadencji dotyczy osób dotychczas nieubezpieczonych w PZU Życie SA pracowników, małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach programu Policja z datą początku odpowiedzialności od 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2024 roku.

Program Policja 4.0 został przygotowany przez Grupę PZU przy współpracy ze Związkami Zawodowymi działającymi w Policji, oraz z udziałem doświadczonych firm brokerskich – Mentor SA i PWS Konstanta SA.

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu internetowym www.policja-ubezpieczenia.pl.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty promocyjnej.


#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#pzu #mentorsa #pswkonstantasa
#ubezpieczeniepzu #policjaubezpieczenie