Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. OCHRONY OBIEKTÓW

📣 Przedstawiamy czterdziesty post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

📌 Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści dziewięć stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko Pełnomocnika ds.OIN, Informatyka, Biegłego w Laboratorium Kryminalistycznym (sprawdź pozostałe stanowiska!👇 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486), dziś chcemy Wam przybliżyć stanowisko ds. Ochrony Obiektów.🧑‍💼🧑‍💻🏢🏬💽🖱️🧱🗃️

❗Pracownik Policji zatrudniony na stanowisku ds. Ochrony Obiektów:

🟫 opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony obiektów jednostek Policji,

🟫 opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony informacji niejawnych,

🟫 sporządza opis wydzielonych stref ochrony na terenie jednostek Policji,

🟫 sporządza dokumentację dotyczącą poziomu zagrożeń w obiektach Policji oraz opracowuje propozycję środków bezpieczeństwa fizycznego,

🟫 opracowuje i aktualizuje plan postępowania z materiałami w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

🟫 przeprowadza sprawdzenia doraźne w zakresie realizacji zadań ochrony obiektów Policji,

🟫 koordynuje prace i sprawuje nadzór nad pracą podległych pracowników,
🟫 opracowuje i rozliczania grafiki pracy pracowników.

📌 Pracowników Policji zatrudnionych na stanowisku ds. Ochrony Obiektów charakteryzuje wykształcenie wyższe, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,umiejętność pracy w zespole, komunikatywność a także umiejętność analitycznego myślenia.

❗Jednocześnie chcemy podkreślić – pracownicy Policji zatrudnieni na stanowiskach ds. Ochrony Obiektów są wysokiej klasy specjalistami, często prywatnie podnoszą swoje kompetencje, uzyskują certyfikaty a niestety ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do odpowiedzialności jaka na nich spoczywa!

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz.

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość, co do roli pracowników Policji – udostępnienij post!

⁉️ Nie wiesz czym zajmują się Pracownicy Policji ? Sprawdź koniecznie poprzednie posty 👉 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

Informatyk ,Sprzątaczka ,Finansista, Konserwator, Pełnomocnik ds. OIN, Mechanik, Kadrowec, Rusznikarz, Stanowisko ds.poszukiwań międzynarodowych, Kucharz, Biegły w laboratorium kryminalistycznym, Pilot, Sekretarka, Psycholog, Hydraulik, Stanowisko ds. Skarg i Wniosków, Stanowisko ds. obsługi stanowiska kierowania w jednostce, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – RD, Archiwista, Kierownik Kancelarii Tajnej, Stanowisko ds. zamówień publicznych, Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, Stanowisko ds. systemów radiokomunikacjnych, Stanowisko ds. obsługi recepcyjnej, Stanowisko ds. postępowań administracyjnych, Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych, Stanowisko ds. Budowlanych, Stanowisko ds. Pozwoleń na broń, Stanowisko ds. Przedsięwzięć Międzynarodowych, Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych, Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych, Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego – Teleinformatyka, Stanowisko ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patrologii, Stanowisko ds. Opieki Weterynaryjnej, Stanowisko ds. Obronnych, Radca Prawny.

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni #ochronaobiektów #policja #oin #ochronainformacjiniejawych #nszzpp #nszzpracownikówpolicji