Porozumienie w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

📣 Informujemy, że zostało wypracowane porozumienie w Zespole problemowym Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, między trzema reprezentatywnymi centralami związkowymi FZZ, OPZZ, NSZZ Solidarność dotyczące wskaźników wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

📌 Strona pracowników proponuje aby wskaźniki w 2025 roku kształtowały się na następującym poziomie :

🟦 wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 👉 nie mniej niż 9,44%

🟦 wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 👉 nie mniej niż 15%

🟦 wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę 👉 nie mniej niż 8,14% (350zł)

💬 Powyższe propozycje zostały przekazane w dniu 17 maja 2024 roku Ministrowi Finansów.

❗ Bacznie monitorujemy prace nad przyszłorocznym budżetem, mamy nadzieję, że strona rządowa podzieli potrzebę inwestowania w najważniejszy kapitał, który w przypadku Naszej formacji wpływa na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju – kapitał ludzki.

⁉️ Nie wiesz czym zajmują się Pracownicy Policji ? Sprawdź koniecznie 👇 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#budżet2025 #pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni


Grafika: Ministerstwo Finansów