Spotkanie w MSWiA dotyczące pracowników Policji

📣 Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące pracowników Polska Policja.

📌 W spotkaniu uczestniczyli:

🔵 z ramienia misterstwa:
Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w #MSWIA
Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego

🔵 z ramienia NSZZPP:
Bożena Cichorska – Przewodnicząca KKW
Anna Kwasiborska – Wiceprzewodnicząca KKW
Joanna Rosińska – Wiceprzewodnicząca KKW

💬 Podczas spotkania zostały poruszone poniższe tematy:

🔴 braki w funduszu wynagrodzeń pracowników Policji,

🔴 przekształcenia stanowisk pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania w stanowiska w służbie cywilnej,

🔴 nagród dla pracowników Policji z okazji święta Policji,

🔴 ułatwień dla pracowników Policji w doborze do służby w Policji.

📌 Strona społeczna po raz kolejny zasygnalizowała konieczność wypracowania rozwiązań systemowych, które pozwolą na odpłaszczenie wynagrodzeń pracowników Policji, przekazała również wyliczenia w kwestii braków w funduszu wynagrodzeń.

📌 Otrzymaliśmy zapewnienie, że strona ministerialna odniesie się pozytywnie, w kwestii opinii dla Szefowej Służby Cywilnej, dotycząca przekształceń stanowisk pracowników Policji.

📌 Kwestie ułatwień dla pracowników Policji w doborze do służby wymagają przeprowadzenia nowej inicjatywy legislacyjnej, jednak strona ministerialna pozytywnie odniosła się do tego tematu.

❗Dialog ze stroną ministerialną będzie kontynuowany – pozostaje Nam wierzyć, że zgłoszone postulaty przyniosą wymierne efekty dla pracowników Policji, tym bardziej, że rozpoczęły się prace nad budżetem państwa na rok 2025.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji #mswia


⁉️ Nie wiesz czym zajmują się pracownicy Policji, sprawdź👇

https://nszz-pp.pl/?page_id=8486