Odpowiedź na interpelację nr 2516

📣 Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Czesława Mroczka Sekretarza Stanu w #MSWIA na interpelację numer 2516 Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyskiej i Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie statusu pracowników cywilnych Policji.
💬 „W ostatnich miesiącach do resortu spraw wewnętrznych i administracji wpłynęło szereg postulatów przedstawicieli związków zawodowych pracowników podległych służb, wśród których jako priorytet jest wskazywana pilna potrzeba podniesienia poziomu wynagrodzeń tej grupy zawodowej. W związku ze zgłoszonymi postulatami odbyły się spotkania przedstawicieli ww. związków zawodowych z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji. Podczas ww. spotkań wskazano na konieczność podjęcia dalszych działań w przedmiotowym obszarze, w tym zebrania danych niezbędnych do oceny zgłoszonych postulatów oraz wypracowania rozwiązań systemowych dla pracowników Policji.” – czytamy w odpowiedzi.
📌 Powyższe słowa jasno wskazują, że wszystkie organizacje reprezentujące pracowników Policji nie ustają w działaniach, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej,ale też prawnej Naszej grupy zawodowej.
❗Chcemy zapewnić, że mimo wielu przeszkód, zamkniętych drzwi, często negatywnych emocji, będziemy nadal podejmować inicjatywy, które wpłyną na osoby decyzyjne w kraju, a tym samym umożliwią podniesienie prestiżu oraz wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji.
🌸 W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają Nas w tych dążeniach! Wsparcie z Waszej strony dodaje nam skrzydeł – Dziękujemy !