Wnioskujemy o wyższą kwotę wolną od podatku świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

📣 W dniu 29 maja 2024 r., zwróciliśmy się do Forum Związków Zawodowych, które jest członkiem Rady Dialogu Społecznego o podjęcie tematu opodatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

📌 Otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności ZFŚS rzeczowe lub pieniężne świadczenia sfinansowane w całości ze środków ZFŚS są wolne od podatku dochodowego łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, kwota ta uległa zmniejszeniu – przypominamy w okresie pandemii wynosiła 2000 zł.

💬 W obecnej sytuacji – wzrostu inflacji , wartości płacy minimalnej oraz innych świadczeń – limit zwalniający od konieczności opodatkowania w wysokości 1000 zł jest niewspółmierny do obecnych realiów, a przede wszystkim niekorzystne dla pracowników, dlatego wnosimy o zmianę obowiązującego limitu.

❗ O dalszych krokach w tej sprawie, będziemy informować na bieżąco.

⁉️Nie wiesz czym zajmują się pracownicy Policji – sprawdź koniecznie 👇
https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

#nszzpp #nszzpracownicypolicji
#pracownikpolicji #zfśs