Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

📣 Przedstawiamy czterdziesty pierwszy post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni! ”w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

📌 Poprzednio przybliżyliśmy czterdzieści stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko Kierownik Kancelarii Tajnej, Stanowisko ds. zamówień publicznych, Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, Stanowisko ds. systemów radiokomunikacyjnych, (sprawdź pozostałe stanowiska! 👇 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486), dziś chcemy Wam przybliżyć stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej 👩‍💻🌡️🛢️🏢📟📝🗃️

❗Pracownik Policji zatrudniony na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej:

🔶 realizacjuje całokształt zadań związanych z gospodarką mieszkaniową na podstawie odpowiednich wytycznych i procedur,

🔶 przygotowuje oraz prowadzi rejestru decyzji administracyjnych wydanych przez Komendanta zgodnie z obowiązującymi przepisami,

🔶 prowadzi całokształt zagadnień związanych z darowiznami rzeczowymi oraz darowiznami finansowymi na Fundusz Wsparcia Policji,

🔶 nadaje, odbiera oraz zmienia zgodnie z wnioskami uprawnień do systemu wspomagania obsługi Policji dla policjantów i pracowników w zakresie GM,

🔶 nalicza czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale usytuowane w budynku jednostki Policji oraz w budynkach podległych posterunków Policji, zgodnie z obowiązującymi umowami najmu lokalu,

🔶 wprowadza dane liczbowe do informatycznego systemu rozliczania mediów (energia elektryczna, woda, gaz, olej opałowy) na podstawie zestawień liczbowych przesyłanych z jednostej Policji,

🔶 prowadzi całokształt zagadnień dotyczących gospodarki odpadami,

🔶 przygotowuje oraz prowadzi dokumentacje związaną z przekazywaniem jednostki oraz poszczególnych komórek organizacyjnych.

📌 Pracownicy Policji zatrudnieni na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej posiadają szeroką znajomość przepisów prawa m.in. kodeksu postępowania administracyjnego oraz szeregu aktów wykonawczych. Charakteryzują ich umiejętności stosowania prawa w praktyce, analizy i syntezy informacji, poprawnego formułowania wniosków i opinii.

❗ Wkład pracowników Policji zajmującymi się gospodarką mieszkaniową w prawidłowe funkcjonowanie polskiej Policji jest nie do przecenienia a posiadane przez nich kwalifikacje powinny być adekwatne wysoko wynagradzane!

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz.

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość, co do roli pracowników Policji – udostępnienij post!

⁉️ Nie wiesz czym zajmują się Pracownicy Policji ? Sprawdź koniecznie poprzednie posty 👉 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

Informatyk ,Sprzątaczka ,Finansista, Konserwator, Pełnomocnik ds. OIN, Mechanik, Kadrowec, Rusznikarz, Stanowisko ds. poszukiwań międzynarodowych, Kucharz, Biegły w laboratorium kryminalistycznym, Pilot, Sekretarka, Psycholog, Hydraulik, Stanowisko ds. Skarg i Wniosków, Stanowisko ds. obsługi stanowiska kierowania w jednostce, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – RD, Archiwista, Kierownik Kancelarii Tajnej, Stanowisko ds. zamówień publicznych, Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, Stanowisko ds. systemów radiokomunikacyjnych, Stanowisko ds. obsługi recepcyjnej, Stanowisko ds. postępowań administracyjnych, Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych, Stanowisko ds. Budowlanych, Stanowisko ds. Pozwoleń na broń, Stanowisko ds. Przedsięwzięć Międzynarodowych, Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych, Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych, Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego – Teleinformatyka, Stanowisko ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patrologii, Stanowisko ds. Opieki Weterynaryjnej, Stanowisko ds. Obronnych, Radca Prawny.

Grafika: GUS
#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni #gospodarkamieszkaniowa #policja #gm #gospodarkaodpadami #nszzpp #nszzpracownikówpolicji