PETYCJA – KOLEJNY ETAP !

📣 Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużyło termin rozpatrzenia petycji w sprawie pracowników Policji do 12 września 2024 r.

📌 #MSWIA podjęło czynności analityczne aby rozpatrzyć postulaty pracowników Policji w powyższym terminie.

❗Przypominamy (i nigdy tego nie ukrywaliśmy), że inicjatorem i autorem petycji jest ZZPP, jednak to wszystkie organizacje reprezentujące pracowników Policji brały udział w zbieraniu podpisów, co więcej często angażowaliśmy w to Nasze rodziny, dlatego czujemy się w obowiązku poinformować Was o statusie petycji.

💬 Dodatkowo informujemy, że załącznikiem do petycji jest projekt zmiany do Ustawy o Policji, który jest również wynikiem pracy wszystkich organizacji reprezentujących pracowników Policji.

📌 Pierwotnie petycja miała być złożona przez wszystkie organizacje, które były zaangażowane w jej „realizację”, niestety, co pokazuje życie plany (niektórych) się zmieniają.

❗Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym, liczymy, że Wasz wysiłek zaowocuje pozytywnymi zmianami dla Naszej grupy zawodowej.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji #mswia
#perycja #pracownikpolicji #2postulatudla25tysięcy #policja