Posiedzenie Zespołu ds. pracowników Policji

📣 W dniu 11 czerwca 2024 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Stałego Zespołu
do doskonalenia działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych oraz interesów zawodowych i materialnych pracowników Policji.

📌 Zgodnie z Decyzją nr 180/2024 z dnia 22 maja 2024 r. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia Naszą organizację reprezentują:
– Bożena Cichorska – Przewodnicząca KKW,
– Anna Kwasiborska – Wiceprzewodnicząca KKW,
– Joanna Rosińska – Wiceprzewodnicząca KKW.

💬 Przewodniczącym Zespołu został
dr Tomasz Szankin – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi, który zawsze służy fachową wiedzą i wsparciem dla organizacji reprezentujących pracowników Policji.

📌 Przedmiotem pierwszego posiedzenia było ustalenie priorytetów działania oraz harmonogramu spotkań.

❗ Dziękujemy Komendantowi Głównemu Policji za powołanie Zespołu a tym samym dostrzeżenie potrzeby wsparcia działań organizacji reprezentujących pracowników Policji.

⁉️Nie wiesz czym zajmują się pracownicy Policji – sprawdź koniecznie 👇
https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

#nszzpp #nszzpracownicypolicji
#pracownikpolicji #zespółKGP
Zdjęcie: Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”