ODPRAWA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ

📣 W dniach 10 -11 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej KGP przy ul. Orkana w Warszawie odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka oraz Sekretarza Stanu w MSWiA Czesława Mroczka, odpowiedzialnego w resorcie m.in. za Policję.

📌 W odprawie z ramienia Naszej organizacji wzięła udział Bożena Cichorska Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZPP.

💬 „Nie ma polskiej Policji bez pracownika Policji” – to słowa, od których Przewodnicząca rozpoczęła swoje wystąpienie.

📌 Bożena Cichorska, w swojej wypowiedzi skupiła się na najważniejszych problemach dotyczących naszej grupy zawodowej m.in. niskich wynagrodzeniach, rozwoju zawodowym pracowników Policji, a także perspektywie możliwych zmian prawnych, które mają na celu zwiększenie prestiżu Naszej grupy zawodowej – przedstawionych podczas rozmów z stroną ministerialną.

📌 Przewodnicząca na koniec swojego wystąpienia zwróciła się z apelem do przedstawicieli kierownictwa o wsparcie propozycji przedstawionych w #MSWiA przez NSZZ Pracowników Policji,a takze podziękowała za zaproszenie i możliwość zabrania głosu.

⁉️Nie wiesz czym zajmują się pracownicy Policji – sprawdź koniecznie 👇
https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

#nszzpp #nszzpracownicypolicji
#pracownikpolicji #odprawa
Zdj. Jacek Herok / Gazeta Policyjna