Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

📣 Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2024 r., odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, tematem posiedzenia było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

📌 Podczas posiedzenia był referowany dział 42 – sprawy wewnętrzne, m.in wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych.
W sposób szczególny wybrzmiał fakt m.in ze strony przedstawicieli MSWIA, NIK, parlamentarzystów, który jest od lat podnoszony przez organizacje reprezentujące pracowników Policji – niedoszacowanie budżetu polskiej Policji, już na etapie planowania!

💬 Wynikiem ożywionej dyskusji był wniosek Pana posła Włodzimierza Skalika o zorganizowanie posiedzenia, które zajmie się tematem budżetu polskiej Policji.

❗ Dziękujemy Panu Poseł Wiesław Szczepański Wiceministrowi #MSWIA, który w swojej wypowiedzi po raz kolejny zasygnalizował złą sytuacje pracowników Policji, która – jak wskazał – jest wynikiem wieloletnich zaniedbań.

📌 Z niecierpliwością czekamy na posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego przedmiotem będzie projektowanie budżetu polskiej Policji na rok 2025, mamy nadzieję, że tym razem budżet naszej formacji będzie adekwatny do potrzeb, szczególnie w kwestii wynagrodzeń pracowników Polska Policja .

Link do transmisji z obrad Komisji : https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=688245194EACA34AC1258B42002FFA41##nszzpp #nszzpracownikówpolicji #komisjaASW