Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI KRAJOWEJ EUROPOLU

📣 Przedstawiamy czterdziesty drugi post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni !”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

📌 Poprzednio przybliżyliśmy czterdzieści jeden stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in Stanowisko ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patrologii, Stanowisko ds. Opieki Weterynaryjnej, Stanowisko ds. Obronnych, Radca Prawny, (sprawdź pozostałe stanowiska! –👇 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486), dziś chcemy Wam przybliżyć stanowisko ds. realizacji zadań Jednostki Krajowej Europolu 👩‍💻🌍🚨🧭🏢📱💻

❗Pracownik Policji zatrudniony na stanowisku ds. realizacji zadań Jednostki Krajowej Europolu:

🔴 wdraża główne kierunki współpracy organów policyjnych i pozapolicyjnych wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europolu,

🔴 analizuje i opiniuje akty prawa krajowego i europejskiego, dokumenty programowe oraz kierunki rozwoju współpracy w zakresie dotyczącym działania Jednostki Krajowej Europolu,

🔴 opracowuje instrukcje / sprawozdania na potrzeby udziału w ramach grup roboczych EUROPOLU, Zarządu Europolu oraz w innych gremiach Rady Unii Europejskiej,

🔴 opracowuje i wdraża nowe procedury w zakresie korzystania z systemów Europolu,

🔴 analizuje krótko i długofalowe potrzeby szkoleniowe krajowych użytkowników aplikacji i baz danych EUROPOLU oraz opracowuje programy szkoleń i je przeprowadza na poziomie krajowym jako trener systemów SIENA oraz EIS,

🔴 planuje i organizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia: warsztaty, konferencje, sympozja,

🔴 opracowuje wkład merytoryczny do stanowisk, materiałów informacyjnych dla kierownictwa polskiej Policji oraz innych podmiotów krajowych w zakresie właściwości Europolu,

🔴 koordynuje działania związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym bierze udział w komisjach przetargowych.

📌 Pracowników Policji zatrudnionych na tym stanowisku charakteryzujed oświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obszarze współpracy międzynarodowej,
dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym, znajomość prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie realizacji zadań Jednostki Krajowej Europolu, znajomość procesu legislacyjnego a także umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, argumentacji, wysokie zdolności analityczne.

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz.

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość, co do roli pracowników Policji – udostępnienij post!

⁉️ Nie wiesz czym zajmują się Pracownicy Policji ? Sprawdź koniecznie poprzednie posty 👉 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

Informatyk ,Sprzątaczka ,Finansista, Konserwator, Pełnomocnik ds. OIN, Mechanik, Kadrowec, Rusznikarz, Stanowisko ds.poszukiwań międzynarodowych, Kucharz, Biegły w laboratorium kryminalistycznym, Pilot, Sekretarka, Psycholog, Hydraulik, Stanowisko ds. Skarg i Wniosków, Stanowisko ds. obsługi stanowiska kierowania w jednostce, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – RD, Archiwista, Kierownik Kancelarii Tajnej, Stanowisko ds. zamówień publicznych, Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, Stanowisko ds. systemów radiokomunikacjnych, Stanowisko ds. obsługi recepcyjnej, Stanowisko ds. postępowań administracyjnych, Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych, Stanowisko ds. Budowlanych, Stanowisko ds. Pozwoleń na broń, Stanowisko ds. Przedsięwzięć Międzynarodowych, Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych, Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych, Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego – Teleinformatyka, Stanowisko ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patrologii, Stanowisko ds. Opieki Weterynaryjnej, Stanowisko ds. Obronnych, Radca Prawny, Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej.

Grafika: EUROPOL
#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni #europol #wspołpracamiędzynarodiwa #nszzpp #nszzpracownikówpolicji