Oczekujemy konkretnej decyzji w sprawie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego

W dniu 27 czerwca br. adwokat Bartosz Graś wystosował w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji i zaraz Koordynatora Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wskazanie decyzji w przedmiocie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA.
Likwidacja Forum w momencie znacznego zaawansowania prac Grupy Roboczej na rzesz wypracowania rozwiązań systemowych dla pracowników Policji spowodowałaby zaprzepaszczenie ogromnego wysiłku i powrót do punktu wyjścia.
Dodatkowo spekulacje na temat likwidacji Forum negatywnie wpływają na bieżącą pracę Grupy Roboczej.
Oczekujemy również spotkania z Panem Mariuszem Błaszczakiem w celu przedstawienia obecnej sytuacji pracowników Policji.

Pismo z dnia 27 czerwca 2017 r.