Spotkanie Wigilijne w Komendzie Głównej Policji

21 grudnia 2022 r. – Komenda Główna Policji w Warszawie – spotkanie wigilijne środowiska policyjnego oraz straży granicznej, straży pożarnej, w którym uczestniczyli – jako gospodarze – Komendanci Główni tych Formacji, Komendanci Wojewódzcy i Szkół Policji, Dyrektorzy Biur, następnie: Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Poseł Wiesław Szczepański, księża biskupi polowi trzech wyznań oraz […]

Poprawka nr 436 odrzucona !

W dniu dzisiejszym podczas 69 Posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostało przeprowadzone głosowanie nad poprawkami do Ustawy Budżetowej na rok 2023. Poprawki, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych były głosowane łącznie. W tym poprawka nr 436: „Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości 1000 zł na jeden etat”. Wszystkie poprawki głosami(link poniżej) : […]