Posiedzenie Komisji MSWiA

W dniu 26.01.2023r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Tematem obrad była „Informacja Ministra Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie” W posiedzeniu komisji z ramienia NSZZ Pracowników Policji uczestniczyła – kol. Joanna Rosińska […]