VI Kongres Forum Związków Zawodowych

Trwa VI Kongres Forum Związków Zawodowych . Z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji biorą w nim udział: – kol. Bożena Cichorska – kol. Anna Kwasiborska – kol. Krystyna Maculewicz – kol. Janusz Bochenek Informujemy, że Pani Dorota Gardias ponownie została wybrana na funkcję Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych – kol. Rafał Jankowski został ponownie […]