Nowy Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji

 Miło Nam poinformować, że zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy z dnia 8 maja 2024 r., organ dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu rejestrowego dotyczącego nowego statutu NSZZPP. Nasza organizacja stawia na rozwój i ciągłe doskonalenie, dlatego opracowanie nowego statutu było jednym z priorytetów NSZZPP. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie Naszego najważniejszego aktu prawnego, za wszelkie sugestie, […]

Tomasz Siemoniak nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji został Tomasz Siemoniak. Serdecznie gratulujemy, liczymy na szybkie i kompleksowe decyzje w celu naprawy trudnej sytuacji pracowników Polska Policja.Przypominamy,że w dniu 22 kwietnia 2024 r. zwróciliśmy się do #MSWIA z prośbą o pilne podjęcie działań w związku z brakami w funduszu wynagrodzeń.https://nszz-pp.pl/?p=8466Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji #nszzpp #nszzpracownikówpolicji#policja #mswia […]