Odpowiedź Szefowej Służby Cywilnej

Przedstawiamy odpowiedź Szefowej Służby Cywilnej na pismo, które zostało złożone podczas spotkania w dniu 19 kwietnia 2024 r. 📣 W… – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji | Facebook  https://nszz-pp.pl/?p=8460 Mamy nadzieję,że przedstawione argumenty Naszej organizacji (podczas spotkania w MSWiA w styczniu br.) o bez konkursowym przekształceniu stanowisk pracowników Policji tzw. normatywu administracyjnego w stanowiska […]