Porozumienie w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

Informujemy, że zostało wypracowane porozumienie w Zespole problemowym Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, między trzema reprezentatywnymi centralami związkowymi FZZ, OPZZ, NSZZ Solidarność dotyczące wskaźników wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku. Strona pracowników proponuje aby wskaźniki w 2025 roku kształtowały się na następującym poziomie : wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż […]