Uroczysta promocja w Akademii Policji w Szczytnie

 W dniu 21 czerwca br. o godzinie 10:00 na placu apelowym Akademii Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczysta promocja absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji. Uroczysta promocja odbyła się na dwie generalskie szable : I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster wygłosił formułę: „W […]