Posiedzenie Zespołu ds. pracowników Policji

 W dniu 11 czerwca 2024 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Stałego Zespołudo doskonalenia działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych oraz interesów zawodowych i materialnych pracowników Policji. Zgodnie z Decyzją nr 180/2024 z dnia 22 maja 2024 r. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia Naszą organizację reprezentują:– Bożena Cichorska – Przewodnicząca […]