Uroczysta zbiórka w Komendzie Głównej Policji w Warszawie

W dniu dzisiejszym w obiekcie KGP przy ul. Orkana odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Czesława Mroczka i Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia. nadinsp. Roman Kuster odebrał decyzję o powołaniu na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion prewencji, ainsp. Tomasz Michułka na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego […]

PETYCJA – KOLEJNY ETAP !

 Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużyło termin rozpatrzenia petycji w sprawie pracowników Policji do 12 września 2024 r. #MSWIA podjęło czynności analityczne aby rozpatrzyć postulaty pracowników Policji w powyższym terminie.Przypominamy (i nigdy tego nie ukrywaliśmy), że inicjatorem i autorem petycji jest ZZPP, jednak to wszystkie organizacje reprezentujące pracowników Policji brały udział w zbieraniu podpisów, co […]