Posiedzenie Zarządów – WNSZZP województwa mazowieckiego oraz WZZ w Radomiu NSZZ Pracowników Policji

W dniach 16 -17 września 2021 odbyły się posiedzenia Zarządów: Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Radomiu NSZZ Pracowników Policji w czasie których – między innymi – podjęto ważną decyzję o podpisaniu Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządami związków zawodowych środowiska Policji garnizonu mazowieckiego. Nadto obydwa Zarządy – oprócz […]

Wynagrodzenie chorobowe, gdy zwolnienie lekarskie przypada na weekend

Ustalenie wynagrodzenia za pracę w stałej miesięcznej wysokości, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i nabywa prawo do świadczenia chorobowego, następuje w oparciu o przepis § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, […]