Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa

Dzisiaj 26 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji Policji (…) pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie.” Link do posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1… Dziękujemy […]

DZIEŃ MATKI

Brakuje słów, aby podziękować za matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie, a tak bardzo chcemy właśnie dziś wyrazić wdzięczność wszystkim Matkom. Najserdeczniejsze życzenia, pogody ducha, szczęścia, radości a przede wszystkim zdrowia dla wszystkich Mam w dniu ich święta składa: Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji