Zdobywamy wiedzę !

W dniu 26 maja 2023 r. członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji uczestniczyli w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy , a tematem było ,,Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – cel i zakres. Wnioski i środki profilaktyczne wskazywane w protokołach powypadkowych i dokumentacji oceny ryzyka zawodowego […]