Spotkanie z Panem Tomaszem Szymańskim Posłem na Sejm RP

W dniu 27 listopada 2023 r. Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji kol. Joanna Rosińska spotkała się z Panem Tomasz Szymański Posłem na Sejm RP. Na ręce Pana Posła zostały złożone podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie, wrażliwość i otwartość na potrzeby pracowników Policji, a także serdeczne gratulacje z tytułu objęcia funkcji Przewodniczącego […]