Spotkanie z Szefem Służby Cywilnej

W dniu 17 listopada 2023 r. wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji kol. Joanna Rosińska spotkała się z Szefem Służby Cywilnej Panem Dobrosławem Dowiatem – Urbańskim. Spotkanie z Szefem Służby Cywilnej było bardzo merytoryczne i daje perspektywy na lepszą przyszłość również dla naszej grupy zawodowej. Jednocześnie dostrzegając potrzebę zmian i rozwoju […]