Budżet 2024

Z wielką uwagą śledzimy działania parlamentu – posiedzenia Sejmu RP, składy osobowe komisji sejmowych. Jako pracownicy sfery publicznej oczekujemy realizacji obietnic wyborczych, a tym samym zmian w budżecie na rok 2024 – wysokości waloryzacji. Jesteśmy świadomi,że nie możemy pozwolić zapomnieć decydentom o najniżej wynagrodzanych pracownikach sfery publicznej – pracownikach Polska Policja, dlatego jako Niezależny Samorządny […]