Wnioskujemy o ujednolicenie systemu – obieg dokumentów jawnych

W dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do insp. Marka Boronia p.o. Komendanta Głównego Policji z prośbą o rozważenie wdrożenia w skali kraju jednolitego systemu do elektronicznego obiegu dokumentacji jawnej w Polska Policja. Optymalizacja wykorzystania systemów elektronicznych w realizacji zadań szeroko pojętej administracji publicznej jest nieodłącznym elementem postępu informatycznego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jednym z […]