Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – 8 luty 2024 r.

W dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, którego tematem była m.in Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat najpilniejszych prac legislacyjnych. W posiedzeniu komisji z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji uczestniczyły Wiceprzewodniczące KKW : – kol. Anna Kwasiborska – kol. Joanna Rosińska Przedstawicielka NSZZPP jako […]