Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – 7 luty 2024 r.

W dniu 07 lutego 2024r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, którego tematem była m.in. informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stanie kadrowym w Policji. W posiedzeniu komisji z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji uczestniczyły Wiceprzewodniczące KKW : – kol. Anna Kwasiborska – kol. Joanna Rosińska W swoim wystąpieniu przedstawicielka […]