INFORMACJA

Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, którego członkiem jest NSZZ Pracowników Policji, zwróciło się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o spełnienie ustawowych praw związków zawodowych – prawa do uczestniczenia w procesie tworzenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. Jednocześnie przypominamy, że wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w 2022 […]