Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji – w nawiązaniu do informacji sprzed kilku dni dot. senackiej poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r. w sprawie zwiększenia środków, w tym na wzrost naszych wynagrodzeń – informuje, że w dniu 19.01.22r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem prac było właśnie rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie […]