Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż w dniu 12.01.22r. odbyło się posiedzenie komisji senackiej – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem prac była Ustawa Budżetowa na rok 2022. Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były zgłoszone poprawki, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o wartość […]