Choroba zawodowa po ustaniu zatrudnienia

Niejednokrotnie można spotkać się ze stwierdzeniem pracowników, którzy narzekają na swój stan zdrowia, że te komplikacje zdrowotne to choroba zawodowa. Ale czy rzeczywiście tak jest? Kiedy mamy do czynienia z chorobą zawodowa, z czym jej stwierdzenie się wiąże i czy pracownik który odszedł z pracy ma szanse na dochodzenie swoich praw w związku z tego […]

Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy

Pracownikowi przysługuje prawo powstrzymania się od wykonywania pracy zagrażającej życiu lub zdrowiu. Związane jest ono z pojawieniem się zagrożenia zewnętrznego, kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana praca zagraża takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy także w związku […]

Porzucenie pracy przez pracownika – co się z tym wiąże?

Chociaż nie jest to nagminny proceder, to jednak zdarza się, że pracownicy decydują się na porzucenie pracy. Szczególnie w okresie wakacji, kiedy pojawiają się na horyzoncie intratne propozycje wyjazdu do pracy za granicę. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracodawca? Jakie konsekwencje mogą spotkać pracownika? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w […]