Porozumienie Organizacji Związkowych środowiska pracowników Policji

Z dużą satysfakcją informujemy, iż w dniu 29 czerwca b.r. zostało zawarte i podpisane Porozumienie Organizacji Związkowych środowiska pracowników Policji, tj. pomiędzy naszą Organizacji – NSZZ Pracowników Policji oraz ZZPP, jak też ZZPMSWiAP i NSZZ „Solidarność”. Podpisane Porozumienie od razu zaowocowało Wspólnym Wystąpieniem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pełny tekst poniżej). W Wystąpieniu zawarto […]