ZMARŁ NACZELNY KAPELAN POLICJI

Dziś o godzinie 2:35 w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat zmarł naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot SAC, który był także kapelanem Komendy Głównej Policji. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz policjantów i pracowników Policji, rodzinie […]

Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. rządowej propozycji zamrożenia wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej

Koleżanki i Koledzy! Poniżej przedstawiam „Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. rządowej propozycji zamrożenia wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej”. Jak ustaliłam w rozmowie telefonicznej z pracownikami Biura FZZ, Stanowisko to zostało oficjalnie zgłoszone i przedłożone na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w ramach zadań Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który to Zespół rozpoczął […]